Biennale Plakatu Teatralnego 201515. Biennale Plakatu Teatralnego 2015

15th International Biennale of Theatre Poster

 

Informujemy, że katalogi i dyplomy uczestnictwa będą rozsyłane na przełomie stycznia i lutego 2016.

Please be informed that catalogs and a certificate of participation will be distributed in late January and early February.

 

Celem 15. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego 2015 jest przegląd twórczości plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej, bądź wydarzeń okołoteatralnych, powstałej w okresie od 2013 do 2015 r.

Pokonkursowa wystawa odbędzie się w listopadzie i grudniu 2015 r. w Galerii Foyer Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz w hallu Centrum Mikrotechniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Eksponowana będzie również w Galerii Domu Polskiego w Wilnie (marzec 2016), w Muzeum Designu w Bratysławie oraz w Galerii Armaturka UJEP-FUD w Usti nad Łabą.

15. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego na szwajcarskim portalu // the Swiss portal

Uwaga!
Na Biennale na równych zasadach przyjmujemy zarówno oficjalne plakaty drukowane przez teatry, jak i projekty autorskie w postaci wydruków
(najchętniej B1, 100 x 70 cm).
Interesują nas wyłącznie walory artystyczne plakatów.

15th International Biennale of Theatre Poster 2015 aims at showcasing posters created from 2013 to 2015, and designed to promote theatre and opera performances or related events.
The Biennale exhibition will be held in October and December 2015 in the Gallery of Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów, Poland and in the hall of the Centre for the Microfluidics and Nanotechnology of the University of Rzeszów.
It will also be displayed in the Gallery of the Polish Home in Vilnius, Lithuania (March 2016), Design Museum in Bratislava and Armaturka Gallery in Usti on the Elbe.

Attention!
At the Biennale on equal terms we accept both – official posters printed by theaters and original projects in the form of prints (preferably B1, 100 x 70 cm).
We are only interested in artistic qualities of posters.

Plakat 15 Biennale

Regulamin 15. Biennale PL

Rules and entry form 15th Biennale

Patronat medialny@teatrim.siemaszkowej