Edukacja teatralnaPropozycje działań edukacyjnych

w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej

w sezonie 2017/18

 

Chcemy tworzyć środowisko ludzi kulturalnie aktywnych,
kształtować uważnych, krytycznych
i twórczych uczestników kultury.

 

DKT
– DYSKUSYJNY KLUB TEATRALNY


Zapraszamy do Dyskusyjnego Klubu Teatralnego. Spotykać się będziemy raz w miesiącu, po wybranych spektaklach, by podzielić się wrażeniami i wspólnie poszukać interpretacyjnych tropów.

Celem spotkań jest budowanie środowiska ludzi kulturalnie aktywnych, zainteresowanych tym, co proponuje nasz Teatr.

Członkiem Klubu może zostać każdy, bez względu na wiek i przygotowanie.

Dla członków DKT Teatr przewiduje min. specjalne zniżki na bilety na niektóre spektakle.

Spotkania będą trwać około godziny.

 

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Teatr w szkole / szkoła w teatrze

Chcesz zaprosić swoich uczniów do teatralnej przygody? Wprowadzać ich w świat kultury, zachęcić do aktywnego w niej uczestnictwa i własnej twórczości? Szukasz sposobu, by w nietuzinkowy i pogłębiony sposób omawiać obejrzane spektakle, pomóc uczniom być krytycznymi i uważnymi odbiorcami kultury? Zapraszamy do udziału w szkoleniach, których celem jest wsparcie nauczycieli i wychowawców we wprowadzaniu młodzieży w świat teatru. 

Proponujemy szkolenia dla nauczycieli dotyczące wykorzystania elementów teatru w szkole oraz możliwości kreatywnej pracy z uczniami wokół obejrzanych spektakli.

 

Warsztaty podzielone są na trzy moduły:

1) Teatr w szkole – jak tworzyć własne działania teatralne i wykorzystywać teatralne zabawy i ćwiczenia do pracy z grupą. grupy około 10 osobowe.

2) Szkoła w teatrze – warsztat krytyczny. Zastanowimy się jak w sposób kreatywny, omawiać obejrzane spektakle, jakie są drogi interpretacji, jak zachęcać młodzież do wyrażania własnego zdania, wzmacnianie i rozwijanie umiejętności analitycznych i syntetycznych umiejętności niezbędnych do pogłębionej lektury. Jak odnaleźć się między hermeneutyką, a prozą wymagań egzaminacyjnych.

3) Ambasadorzy edukacji teatralnej – moduł pogłębia i porządkuje tematy poruszone w modułach podstawowych dodając do tej bazy umiejętności liderskie, namysł nad tym, jak upowszechniać aktywne i krytyczne uczestnictwo w kulturze, wspólne tworzenie scenariuszy zajęć teatralnych, które następnie znajdą się na stronie teatru w zakładce edukacyjnej. Absolwenci trzeciego modułu mają możliwość dodatkowych indywidualnych konsultacji.

Każdy moduł szkolenia to 4 godziny pracy (z przerwami). Każda część ukończona jest uzyskaniem certyfikatu wystawionego przez Teatr im. W. Siemaszkowej. Nauczyciele otrzymują także materiały dydaktyczne: scenariusze zajęć teatralnych, do wykorzystania w pracy.

 

TEATR W PLECAKU

Mieszkańcom miejscowości znacznie oddalonych od Rzeszowa, nie posiadających odpowiednich warunków do prezentacji samych spektakli, proponujemy pokazy filmowych zapisów niektórych z nich. Filmy są przygotowane profesjonalnie tak, że w dużym stopniu dają poczucie uczestnictwa w przedstawieniu. Po pokazie odbywać się będzie dyskusja lub krótki warsztat, w zależności od spektaklu i potrzeb lokalnej społeczności.

Pokazy odbywać się mogą w domach kultury, szkołach, także w prywatnych lub publicznych otwartych przestrzeniach (plenerowo).

 

POGOTOWIE TEATRALNE

Chcesz stworzyć nieprofesjonalną grupę teatralną, teatr offowy, czy happening i nie wiesz, jak się do tego zabrać? Przygotowujecie własne przedstawienie i coś idzie nie tak? Potrzebujecie wsparcia reżyserskiego, aktorskiego, czy scenograficznego?

Zadzwoń.

Pogotowie przyjedzie z teatralną interwencją.

Doceniając inicjatywę i pracę lokalnych teatralnych liderów i twórców, zdając sobie sprawę, jak ważny może być teatr dla lokalnej społeczności, proponujemy wsparcie dla małych grup teatralnych.

Na miejsce uda się edukator, rozpozna potrzeby i zaproponuje rozwiązania: kreatywne warsztaty teatralne, spotkanie z aktorem/ką, ćwiczenia aktorskie z aktorem/ką teatru Siemaszkowej, pomoc w przygotowaniu własnego spektaklu, konsultacje z reżyserem, wspólne oglądanie zapisu filmowego spektaklu Teatru im. Wandy Siemaszkowej.

 

ZABAWY TEATRALNE
– WARSZTATY DLA DZIECI ZWIĄZANE
Z OBEJRZANYM SPEKTAKLEM

 

Proponujemy dzieciom odwiedzającym teatr wartościowy dodatek do przedstawienia – warsztaty prowadzone w formie zabaw z elementami teatru. Pomoże to młodym uczestnikom głębiej zrozumieć treść obejrzanego spektaklu, wyrazić odczucia i wrażenia w twórczy sposób.

 

Zajęcia edukacyjne prowadzi Joanna Sarnecka – antropolog kultury, animatorka. Tworzy spektakle z dziećmi w ramach projektów skierowanych do popegeerowskich wiosek, prowadzi grupę teatralną w ŚDS w Cergowej, działa jako opowiadaczka, bajarka, w założonej w 2009 roku grupie Opowieści z Walizki. Współpracuje z Instytutem Teatralnym przy projekcie Teatroteka Szkolna (przygotowuje scenariusze lekcji teatralnych dla nauczycieli). W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej zajmuje się edukacją teatralną.

 

Koordynacja działań edukacyjnych:

Joanna Sarnecka

tel. 512103504, j.sarnecka@teatr-rzeszow.pl

Informacje i rezerwacje, dział marketingu:

661 559 123

 

 

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie@teatrim.siemaszkowej