Kontakt
Teatr im. Wandy Siemaszkowej

ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów

tel. 17 853 20 01

Kasa biletowa:

Od wtorku do piątku 16.00–19.00
oraz sobota i niedziela 14.00–19.00

tel. 17 850 89 89

Dział Sprzedaży i Marketingu
– rezerwacja biletów

tel. 17 853 20 01 wew. 330, 341,
tel./fax 17 853 22 52

bilety@teatr-rzeszow.pl

Dane do przelewu:
Bank PEKAO S.A. O/Rzeszów 95 1240 4751 1111 0000 5512 0203

Goście Teatru mogą liczyć na bezpłatne miejsca parkingowe za naszym budynkiem!@teatrim.siemaszkowej