Emigranci

Realizacja jednej z najwybitniejszych sztuk Sławomira Mrożka i jednocześnie jednego z najważniejszych polskich dramatów okresu powojennego. Bohaterowie „Emigrantów” spędzają razem sylwestrową noc i przez te parę godzin rozpoznają nędzę własnej egzystencji.
AA – chłodny intelektualista i XX – dorobkiewicz za wszelką cenę, tak samo wyalienowani ze społeczności, w której przyszło im żyć, skazani są na własne towarzystwo, a ich symbioza polega na wzajemnym uzależnieniu...


To uniwersalna sztuka o problemach człowieka z wolnością, która – bez względu na formy, w jakich się objawia – zawsze wymaga najwyższej ceny. Sławomir Mrożek w „Emigrantach” pyta o granice wolności, o możliwość wyzwolenia się jednostki z więzów społecznych i narodowych. Dramat stanowi także polemikę z tradycyjnym polskim wzorcem emigranta – wygnańca cierpiącego z powodu utraconej ojczyzny.


12/14/2013

Waldemar Czyszak Robert Żurek

Grzegorz Mrówczyński

Sławomir Mrożek

Jerzy Rudzki

100 min


@teatrim.siemaszkowej